Ohjeita kilpailijoille

Seuran kilpailuohjeet yksinluistelijoille

 

Yleistä: Lappeenrannan Taitoluistelijoiden luistelijat osallistuvat kilpailuihin ja edustavat kilpailuissa seuraansa. Seuran edustajina kilpailijoiden tulee toimia yhteisesti sovittujen sekä seuran sääntöjen että näiden erikseen sovittujen kilpailuohjeiden mukaisesti. Kilpailuissa noudatetaan Suomen taitoluisteluliiton ja Kansainvälisen taitoluisteluliiton sääntöjä ja ohjeita.

Kilpailulisenssit ja –luvat: Jokaisen luistelijan, joka osallistuu kauden aikana kilpailuihin, tulee lunastaa itselleen kilpailulisenssi tai kilpailulupa. Kopio lisenssin / kilpailuluvan maksusta toimitettava kilpailuyhdyshenkilölle. Vakuutuksen voimassaolon kannalta uusien kilpailijoiden lisenssit tulee lunastaa ennen kesäleiriä.

Kilpailukutsut tulevat seuralle kilpailuyhdyshenkilön kautta, joka toimittaa kutsut sähköpostitse yksinluistelijoiden valmentajalle sekä niille lisenssin lunastaneille luistelijoille, joilla on sähköpostiosoite. Niiden luistelijoiden, joilla ei ole sähköpostia käytössään, tulee itse huolehtia tavasta, jolla saavat tiedon tulevista kilpailuista. Yhdyshenkilö toimii siis luistelijoiden ja kilpailuorganisaation välillä viestien välittäjänä. Suoria yhteydenottoja kilpailua järjestävään seuraan vältetään, jotta viestintä hoidettaisi yhtä kanavaa pitkin.

Ilmoittautumiset kilpailuihin hoitaa kilpailuyhdyshenkilö. Kilpailuihin osallistumisesta päättää valmentaja. Luistelijat ilmoitetaan mahdollista karsintaa varten valmentajan ilmoittamassa järjestyksessä. Kilpailuvahvistuksesta selviää kuinka monta kilpailijaa kilpailuun tullaan hyväksymään. Jos luistelija tietää etukäteen, ettei voi tai halua osallistua kisaan, tulee hänen ilmoittaa asiasta kutsun saatuaan välittömästi vastuuvalmentajalle ja kilpailuyhdyshenkilölle. Näin vältytään turhalta ilmoittamiselta ja sen peruuttamiselta.

Osallistumismaksut: Kilpailun järjestäjä laskuttaa kilpailujen osallistumismaksut ja tuomarikulut jälkikäteen seuralta. Ilmoittautumismaksun suuruuden määrittelee järjestävä seura (taitoluisteluliiton ohjeisiin pohjaten) ja ilmoittautumismaksun määrä on ilmoitettu kilpailukutsussa. Kilpailumatkat, ruokailut ja mahdollisen yöpymisen kilpailumatkalla luistelija maksaa itse.

Peruutukset: Luistelijan osallistumisen peruuntuessa ilmoittautumisen jälkeen tulee asiasta tiedottaa välittömästi valmentajalle ja kilpailuyhdyshenkilölle. Kilpailuyhdyshenkilö tiedottaa peruutuksesta kilpailun järjestävälle seuralle.

Valmentajan kuljetus kilpailupaikalle: Vanhemmat ovat vastuussa valmentajan kuljetuksesta kilpailupaikalle ja takaisin.

Kilpailupaikoilla toimiminen: Kilpailupaikoilla luistelijat mukaan lukien heidän perheensä edustavat seuraamme ja heiltä odotetaan myös sen mukaista käytöstä. Kisapaikalla noudatetaan reilua urheiluhenkeä ja kannustetaan sekä oman seuran luistelijoita että kilpakumppaneita.
Ole paikalla vähintään tuntia ennen lämmittelyryhmäsi alkua ja noudata valmentajasi ohjeita.

Vanhempien rooli: Vanhempien rooli kilpailutoiminnassa on huolehtia lapsen harjoitteluun ja kilpailuun liittyvistä varusteista, kulkemisista, riittävästä levosta ja terveellisestä ravinnosta. Kilpailupaikalla vanhemmat avustavat luistelijan valmistautuessa suoritukseensa, mutta poistuvat kilpailijoille tarkoitetuista pukeutumistiloista, kun valmentaja määrää. Vanhemmat kannustavat katsomossa!

Omat kilpailut: Oman seuran järjestämien kilpailujen järjestelyihin odotetaan kaikkien luistelijoiden vanhempien osallistuvan aktiivisesti. Kilpailujen järjestäminen on iso työ.

Tulokset: Kunkin kilpailun jälkeen tulee luistelijan ilmoittaa tuloksensa valmentajalle heti palkintojen jaon jälkeen, kuitenkaan häiritsemättä vielä suoritukseensa valmistuvia muita luistelijoita.

Palaute ja ongelmatilanteet: Luistelijan tai tämän vanhempien ei tule antaa negatiivista palautetta kilpailun järjestäjille tai tuomareille. Mahdolliset epäselvyydet selvitetään seuran edustajan tai kilpailuyhdyshenkilön välityksellä, erikseen sovittavalla tavalla.

Mahdolliset erimielisyydet ja epäselvyydet pyritään ratkaisemaan mahdollisimman pian, tarpeen vaatiessa yhteistyössä seuran johdon kanssa.

Seuran johtokunta valvoo kilpailutoiminnan asianmukaista toteutumista.