Lappeenrannan kaupungin harrastusavustus

27.4.2024

Lappeenrannan kaupungin harrastusavustus on nyt haettavissa, klikkaa linkki auki lisätietoihin

KUMPPANUUSSOPIMUS VÄHÄVARAISTEN PERHEIDEN LASTEN JA NUORTEN HARRASTUKSEN TUKEMISEKSI


Kaupunginhallituksen hyväksymä toimintamalli vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen. Avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden lasten tai nuorten perusharrastustoimintaa.

Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa.
Avustuksella katettavan harrastuksen tuki saa olla korkeintaan
50 euroa kuukaudessa, 600 €/vuosi yhtä lasta tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perusharrastustoiminnan hintaan kuuluvaksi.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat avustuksen käyttöaikana toteutuneet avustuksen käyttötarkoituksen toteutumisen kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kustannukset.

Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää mahdollisimman
pikaisesti  sähköpostitse:  tiina.laverty@gmail.com Seuran hallitus päättää kenelle tuki myönnetään ja minkä suuruisena.
Hakuaika päättyy 10.5.2024

Lisätietoja : https://www.lappeenranta.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/avustukset/harrastusavustukset

 

Avustuksen kriteerit ovat:

  1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias.
  2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus rekisteröidyssä seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetusta järjestävässä yksikössä, jolla on sopimus kaupungin kanssa ja joka toimii Lappeenrannassa.
  3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa.
  4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella.
  5. Tuki voi olla enintään 50 euroa/kk/lapsi ja enintään 600 euroa/vuosi/lapsi. Tuen määrään vaikuttaa hakijoiden lukumäärä.
  6. Pienituloisuuden raja vuonna 2020 on ollut 1280€/kk yhden hengen taloudessa.Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.