Vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan avustaminen

4.4.2022

Hakemukset sähköpostiin kosunenari@yahoo.com 4.5.2022 mennessä!

  1. Harrastajan kotikunta on Lappeenranta ja harrastaja on alle 18-vuotias. 

  2. Harrastajalla on voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus kumppanuus seurassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai taiteen perusopetuksen oppilaitoksessa, joka toimii Lappeenrannassa. 

  3. Tukea voidaan myöntää vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin kustannuksiin/lapsi/vuosi. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen /säännöllinen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa. 

  4. Harrastusavustus voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi ja kausimaksuihin todellisten kulujen perusteella. 

  5. Tuki voi olla enintään 50 €/kk/lapsi ja enintään 600€/vuosi/lapsi. 

  6. Perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa käytetään Lpr kaupungin www –sivulla olevaa harrastusavustuslaskuria. 

  7. Jos pienituloisuusraja ei täyty, hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.

  8. Harrastuksen järjestäjällä on oikeus tarkistaa tarvittaessa hakemuksessa ilmoitetut tulotiedot hakijalta.