Valmennus


Lappeenrannan Taitoluistelijat ry:n tavoitteena on toteuttaa monipuolisesti taitoluisteluharrastusta niin kilpa- kuin harrastajatasolla.

Taitoluistelun lisäksi järjestetään monipuolisia oheisharjoitteita, baletti- ja koreografiaharjoituksia sekä muita lajivalmennusta ja kokonaisvaltaista lihashuoltoa tukevia harjoitteita, joilla pyritään ennalta ehkäisemään lajinomaisia rasitus-/urheiluvammoja.

Lapsia ja nuoria valmennetaan ryhmissä tasapuolisesti yksilöllisiä tarpeita kuitenkaan unohtamatta. He oppivat toimimaan ryhmässä ja heidän sosiaaliset taitonsa kehittyvät jo luistelukouluikäisestä alkaen.