Tavoitteet ja arvot

Lappeenrannan Taitoluistelijoiden toiminnan tavoitteet

 

Seuran toimintaperiaatteet on kirjattu yhteistyössä hallituksen ja valmentajien kanssa. Toimintalinjaukset ja tavoitteet tarkistetaan ja hyväksytään vuosittain hallituksen kokouksessa.

 

Eettiset linjaukset 

  • Lappeenrannan Taitoluistelijat on taitoluisteluseura, jossa jokaiselle luistelijalla annetaan mahdollisuus tasapuolisesti oppia uusia taitoja monipuolisessa ja laadukkaassa liikuntaharrastuksessa.
  • Seuran toimintamuotoina ovat harrastus- ja kilpailutoiminta.
  • Jokaiselle annetaan mahdollisuus harrastaa luistelua ja kehittyä valmentajien arvioiman taitotason mukaisesti, koulutettujen valmentajien ja ohjaajien turvallisessa ohjauksessa.
  • Valmentajille ja luistelijoille annetaan työrauha.
  • Hyvä käytös kuuluu, niin luistelijan, valmentajan kuin vanhemman toimintaan.
  • Jokaista seurassa toimivaa kunnioitetaan ja häntä arvostetaan.
  • Seuratoiminta perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen ja läpinäkyvyyteen.

 

Toiminnan tavoitteet

Kasvatuksellinen:

Seuran toiminta on monipuolista antaen eväitä lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen kehittymiseen ihmisenä.

Urheilullinen: Seura tarjoaa laadukasta valmennusta ja onnistumisia jokaiselle harrastajalle taitotasoon katsomatta. Seuratasolla asetamme vuosittain kilpailulliset tavoitteet loppukilpailupaikkojen ja liiton valmennuspaikkojen saamiseksi. Kilpailutoimintaan osallistuvat luistelijat sitoutuvat omaan kehittymisohjelmaansa, joka tehdään tavoitekeskusteluissa kauden alussa ja arvioidaan kauden lopussa.

Terveelliset elämäntavat:

Seuran toiminta ohjaa luistelijan huolehtimaan monipuolisesta ruokavaliosta ja riittävän levon saamisesta. Luisteluharrastukseen eivät kuulu päihteet ja tupakka.

Viihtyisä ilmapiiri:

Luistellessa positiivisuus on osa harjoittelua. Tervehtiminen hallilla ja sen ulkopuolella kuuluu hyviin käytöstapoihin.

Taloudelliset tavoitteet:

Seuran tavoite on pitää harrastusmaksut kilpailukykyisinä ja kohtuullisena. Vanhempien aktiivisuus varainhankintaprojekteissa (talkoot yms), mainossopimusten hankkimisessa ja yhteisiin näytösprojekteihin osallistumisessa on keskeinen keino kohtuullisten harjoitusmaksujen ylläpitämiseen. Seuran taloutta hoidamme vastuullisesti ja tarkasti säädöksiä ja lakeja noudattaen. Vanhempien oikea-aikainen luistelumaksujen maksu on edellytys seuran talouden suunnittelulle ja vakaana ylläpitämiselle.