TLK

TLK eli taitoluistelukoulu

Taitoluistelukoulussa luistelevat tytöt ja pojat, jotka ovat omaksuneet luistelun perusteet luistelukoulussa. Taitoluistelukoulussa harjoitellaan jo taitoluistelun elementtejä, kuitenkin vielä leikin kautta. Tässä vaiheessa annetaan mahdollisimman hyvä perusluistelupohja. Näin lapsi oppii luistelemaan kauniisti ja teknisesti oikein.