K2


K2-ryhmässä harjoittelevat TLK:sta siirtyvät kilpailuihin tähtäävät luistelijat.

Valmennuksessa painoarvo on suunnattu lapsen fyysiselle kehitykselle, jossa erikoisharjoitukset edesauttavat ja vahvistavat yksinluistelun vaativampien teknisten elementtien saavuttamista. Ryhmän luistelijat voivat osallistuvat seurojen välisiin kilpailuihin taitotasonsa mukaisissa sarjoissa.